Om mig

Efter utbildning till textilkonservator vid Göteborgs universitet under åren 1998-2001 har jag arbetat både som anställd och egenföretagare. Jag bedriver verksamhet i Smedbyn i Huskvarna sedan december 2011. Jag har haft anställningar på Västergötlands museum samt på Jönköpings läns museum och har även haft privat verksamhet i Växjö under 4 år.
Jag har genomgått vävutbildning vid Högskolan i Borås.
Jag är ordinarie medlem i Svenska föreningen för textilkonservering och i Nordiska konservatorsföreningen.

Om min egen produktion 

En grundläggande idé med mitt eget hantverk: 

Jag vill arbeta för bevarandet av den textila hantverks-
traditionen och låta den påverka dagens textila produktion vad gäller form, tanke och miljö.

Om textilkonservering

Konserveringen innebär att jag har möjlighet att arbeta med bevarandet av de textila skatter som redan finns.